Secanspalen

Deze techniek is uiterst geschikt voor het realiseren van beschoeiingen langsheen bestaande gebouwen. De uitvoering gebeurt trillingsvrij en de kans op een eventuele schade is bijzonder klein.

Alvorens met het boren te starten, wordt een sjabloon geplaatst dat het gabariet van de te realiseren kelder volgt.

Deze secanspalenwanden kunnen worden uitgevoerd tot tegen bestaande constructies in zoverre er geen boven en/of ondergrondse obstakels aanwezig zijn. De uitvoering gebeurt met een boormachine voorzien van een dubbelboorkop die zowel avegaar als mantelbuis aandrijft.

Na het boren, waarbij de grond wordt verwijderd onder bescherming van de mantelbuis, pompt men, tijdens het optrekken, plastisch beton doorheen de avegaar.

Na het betonneren plaatst men, in het nog plastisch beton, de wapening. Deze uitvoering gebeurt in fases.

Deze wanden worden uitgevoerd zowel vrijstaand, verankerd, als méérvoudig verankerd. Dit alles in functie van de uitgravingsdiepte, boven en/of nevenbelastingen e.d.