Onderschoeiing

Soms, meestal door plaatsgebrek bij de realisatie van kelders, parkings e.d., is het noodzakelijk bestaande constructies te ondervangen. Deze techniek bestaat erin de funderingen van de scheidingsmuren te verdiepen. De wand wordt onderverdeeld in moten van ca 1,20 m lengte waarbij de uitvoering t.t.z. beschoeiing, uitgraving, wapening en betonneren in voldoende fases wordt uitgevoerd.

De uitvoering geschiedt dan als volgt:
  • Fase 1 moot 1 – 5 – 9
  • Fase 2 moot 3 – 7
  • Fase 3 moot 2 – 4 – 6 – 8

De moten worden door verbindingsstaven aan elkaar verbonden, zodat er een doorlopend gewapende wand wordt verkregen. Onder aan de wand voorziet men (behoudens ander advies) een funderingszool van 0,50 m x 0,60 m . De wanden hebben steeds een standaard dikte van 30 cm. Op deze funderingszool wordt samendrukbaar materiaal aangebracht van 10 cm dikte zodanig dat de nieuwbouw onafhankelijk staat van de onderschoeiingen en de funderingszool niet extra wordt belast.