Micropalen

Deze palen, met een eerder beperkt draagvermogen, worden hoofdzakelijk gebruikt:

  • Waar het bouwperceel geen grotere machines toelaat.
  • Waar geen noodzaak bestaat zwaardere palen uit te voeren.
  • Wanneer het economischer lijkt omwille van de beperkte installatiekost.
Paaltypes: afhankelijk van noodwendigheid – tot max. 400 kN

De uitvoering bestaat uit het verticaal inboren van holle, gekartelde, aan elkaar verbonden staven, die door middel van groutspoelling op diepte worden gebracht. Eenmaal op diepte wordt de micropaal nageïnjecteerd om een goede aansluiting grout-zand te verkrijgen en om op die manier de belasting naar de dieper gelegen lagen over te brengen. Deze staven, als definitief beschouwd, zijn standaard voorzien van een coating om roestvorming en slijtage te voorkomen.

micropalen