Grondankers

Zoals vermeld in de rubriek “berlinerwanden”, kan het noodzakelijk zijn gebruik te maken van grondankers. Deze grondankers kunnen zowel een tijdelijk als definitief karakter hebben.

Een grondanker bestaat uit een holle, gekartelde staaf die onder groutspoeling in de grond wordt gebracht. Na het inboren injecteert men extra grout om op die manier een wortel te creëren.

grondankers
grondankers

Na de uithardingstijd wordt het anker op spanning gebracht.

Meestal worden de krachten van het anker, via een verdeelprofiel, over een bepaalde lengte verdeeld.

Uitvoeringstypes : 150 kN – 300 kN – 400 kN
grondankers

Na de uithardingstijd wordt het anker op spanning gebracht.

Meestal worden de krachten van het anker, via een verdeelprofiel, over een bepaalde lengte verdeeld.

Uitvoeringstypes : 150 kN – 300 kN – 400 kN