Berlinerwanden

Gezien er de laatste jaren meer en meer ondergrondse constructies worden gerealiseerd tot vlakbij de perceelsgrens of straatzijde, dringt een beschoeiing zich op. Een van de meest economische manieren is het plaatsen van berlinerwanden. Het grootste voordeel aan het gebruik van Berlinerwanden zijn hun flexibiliteit. De wand kan vrij eenvoudig aangepast worden aan de omstandigheden van de bouwput.

Een berlinerwand bestaat uit verticaal in de grond geplaatste profielen met onderlinge tussenafstand. Bovenaan deze profielen plaatst men een langsgeleider die instaat voor de rechtlijnigheid en die de druklasten verdeelt. Tussen de verticale profielen worden staalplaten geplaatst.

Berlinerwanden
Berlinerwanden
De berlinerwanden worden uitgevoerd hetzij:
  • Vrijstaand – onverankerd
  • Enkelvoud verankerd
  • Meervoudig verankerd

en dit alles in functie van de uitgravingsdiepte.

De berlinerwanden worden uitgevoerd hetzij:
  • Vrijstaand – onverankerd
  • Enkelvoud verankerd
  • Meervoudig verankerd

en dit alles in functie van de uitgravingsdiepte.

Berlinerwanden