Funderingsputten

Deze techniek wordt toegepast voor de grotere belastingen, voor zover de diepte van de putten geen belemmering vormt. De uitvoering gebeurt machinaal met een ronde roterende grijper die de grond uitgraaft onder beschoeiing van een stalen voerbuis.

Eenmaal de uitgraving op diepte is, wordt het beton gestort en de voerbuis verwijderd. Toch kan, in bepaalde gevallen, het absoluut nodig zijn de voerbuis te laten zitten. Voor een kwalitatief goede uitvoering is het noodzakelijk de watertafel, door middel van bronbemaling, neer te slaan tot aanzet van de fundering.

funderingsputten