Funderingspalen 2017-12-07T14:21:19+00:00

Funderingspalen

Wij onderscheiden hier twéé soorten funderingspalen, uitgevoerd door de firma HEVI BVBA:

  • Grondverdringende schroefpalen
  • Verbuisde schroefboorpalen met gronduithaling

Beide systemen hebben hun respectievelijke voor- en nadelen, die geval per geval dienen te worden bestudeerd.

funderingspalen